Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Mazozolu pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Mazozolu pagasta padome 30.05.2006. ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 „Par Mazozolu pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un vides pārskata nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Sabiedriskās apspriešanas 2. posma termiņš tiek noteikts no 16.06.2006. līdz 31.07.2006.

Plānojuma 1. redakcijas materiāli un vides pārskats būs izstādīti un ar pagasta padomē un ar tiem varēs iepazīties darbdienās no pulksten 9.00 līdz 16.00 Braki -3, Mazozolu pagasts, Līčupe, Ogres rajons, LV – 5065. Vides pārskata izstrādātājs SIA „Reģionālie projekti”, Vīlandes iela 2-7, Rīga LV-1010.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 20.maijā plkst.15.00 kultūras nama telpās.

Plānojums un vides pārskats sabiedriskās apspriešanas laikā tiek publicēts interneta mājas lapā www.rp.lv

Teritorijas plānojuma sastāvdaļas:
I Paskaidrojuma raksts un vides pārskats
II Teritorijas izmantošanas un Apbūves noteikumi
III Grafiskā daļa

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs