Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Par Mākoņkalna pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Mākoņkalna pagasta padome paziņo, ka 2008. gada 30. maija padomes sēdē (protokols Nr.6) pieņēma lēmumu apstiprināt Mākoņkalna pagasta teritorijas plānojumu un izdot saistošos noteikumus Nr.5 „Par Mākoņkalna pagasta grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Mākoņkalna pagasta padome informē, ka ar apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošajiem noteikumiem un Vides pārskatu var iepazīties Mākoņkalna pagasta padomē, adreses: Lipuški, Rēzeknes rajons, LV-4626, katru dienu pašvaldības darba laikā.

 

 

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs