Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Mākoņkalna pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Vides pārraudzības valsta biroja atzinumu un MK not.883 ,,Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi", Mākoņkalna pagasta padome 2007.gada 7.marta sēdē (protokola Nr. 3) pieņēma lēmumu pilnveidot Mākoņkalna pagasta teritorijas plānojumu un Vides pārskatu.

Mākoņkalna pagasta padome informē, ka laikā no 21.03.2007 - 04.05.2007 Mākoņkalna pagasta padomes telpās (Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes rajons, tel. 46 48641) katru darba dienu laikā no 8.00-16.00 visas ieinteresētās personas varēs iepazīties ar pilnveidoto pagasta teritorijas plānojuma redakciju un Vides pārskatu.

Mākoņkalna pagastā teritorijas plānojuma galīgā redakcija tiks izskatīta Mākoņkalna pagasta padomes sēdē 2007.gada 8.maijā, plkst. 13.00 Mākoņkalna pagasta padomes telpās.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs