Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Mākoņkalna pagasta Teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Mākoņkalna pagasta padome informē, ka laikā no 25.09.2006. līdz 10.11.2006 var iepazīties ar Mākoņkalna pagasta Teritorijas plānojuma pilnveidoto gala redakciju, kurā ir iekļauti institūciju prasītie labojumi, kā arī ar Teritorijas plānojuma Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu.

Ar dokumentiem iespējams iepazīties un sniegt rakstiskus priekšlikumus Mākoņkalna pagasta padomes telpās (Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes rajons, t.4648641, 4648615), katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00).

Plānojuma pilnveidoto gala redakciju un Vides pārskata projektu paredzēts izskatīt Mākoņkalna pagasta padomes sēdē 2006.gada 14.novembrī, plkst.13:00 Mākoņkalna pagasta padomē.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs