Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Mākoņkalna pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Mākoņkalna pagasta padome paziņo, ka 2005.gada 11.oktobra pagasta padomes sēdē (protokols Nr.12, 4&) ir pieņemts lēmums par Mākoņkalna pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: SIA „ĢIS Projekts”, Mākoņkalna pagasta padome.

Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš: no 2005.gada 4.novembra līdz 19.decembrim

Iepazīties ar Mākoņkalna pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu var Mākoņkalna pagasta padomē, p/n Lipuški, Rēzeknes rajons.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2005.gada 4.novembrī, plkst. 13.00, Mākoņkalna pagasta padomes telpās.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus var iesniegt Mākoņkalna pagasta padomē no 2005.gada 4.novembra līdz 19.decembrim, katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 16:00, vai sūtīt pa pastu, adrese: Mākoņkalna pagasta padome, p/n Lipuški, Rēzeknes rajons, LV-4626, tel./fakss 46 48615.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Izstrādes vadītāja: Terēzija Kruste, Pagastu attīstības centrs „Rāzna” projektu koordinatore, tel. 46 24830, 9162083.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs