Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par plānošanas dokumenta “Madonas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programma 2008.- 2014. gadam” Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

Madonas pilsētas dome izstrādā plānošanas dokumentu “Madonas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programma 2008.- 2014. gadam”. Tas ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas vērsts uz turpmāku pilsētas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, sekmējot arī apkārtējo teritoriju izaugsmi.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 3.punktu Madonas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmai 2008.-2014.gadam, kas saistīta ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma izmantošanu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Pēc Madonas pilsētas domes pasūtījuma biedrība “Undīnes bērni” (adrese: Poruka iela 2, Madona, LV4801, t.26527445) ir izstrādājusi stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu Madonas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmai 2008.- 2014. gadam.

Plānošanas dokumenta „Madonas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programma 2008.- 2014. gadam” Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas ilgums ir no 2008. gada 20.februāra līdz 30. martam. Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008. gada 4. martā plkst. 16.00 Madonas pilsētas domē (Saieta laukums 1, Madona), 1.stāvā apspriežu zālē (116. kab.).

Ar plānošanas dokumentu “Madonas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programma 2008.- 2014. gadam” un Vides pārskata projektu var iepazīties Madonas pilsētas domē 114. kab. darba dienās no plkst.9.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.13.00) – adrese: Saieta laukums 1, Madona, LV–4801; tālrunis: 64860094; fakss: 64860079) un Madonas pilsētas domes mājas lapā http://www.madona.lv.

Priekšlikumus un komentārus rakstveidā lūdzam iesniegt Madonas pilsētas domē ar norādi “Vides pārskata projekta publiskā apspriešana” (adrese: Madonas pilsētas dome, Saieta laukums 1, Madona, LV–4801; tālrunis: 64860094; fakss: 64860079) četrdesmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs