Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Lūznavas pagasta Teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Lūznavas pagasta padome informē, ka laikā no 29.03.2006. līdz 24.04.2006 var iepazīties ar Lūznavas pagasta Teritorijas plānojuma gala redakciju, kurā ir iekļauti institūciju prasītie labojumi, kā arī ar Teritorijas plānojuma Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu, ar kuru var iepazīties no 29.03.2006. līdz 09.05.2006.

Ar dokumentiem iespējams iepazīties un sniegt rakstiskus priekšlikumus Lūznavas pagasta padomes telpās (Pils ielā 6, Lūznava, Rēzeknes rajons, t. 46 07421, 46 07420), katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00.

Plānojuma gala redakciju paredzēts izskatīt Lūznavas pagasta padomes sēdē 2006. gada 27. aprīlī, plkst. 10.00 Lūznavas pagasta padomē.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs