Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Lūznavas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai


Lūznavas pagasta padome paziņo, ka 2005.gada 29.septembra pagasta padomes sēdē (protokols Nr.16, 3.5.$) ir pieņemts lēmums par Lūznavas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: SIA „GIS Projekts”, Lūznavas pagasta padome.

Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš: no 2005.gada 17.oktobra līdz 30.novembrim.

Iepazīties ar Lūznavas pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu var Lūznavas pagasta padomē, Pils iela 6, Lūznava, Rēzeknes rajons.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2005.gada 17.oktobrī, plkst. 12.00, Lūznavas pagasta padomes telpās.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus var iesniegt Lūznavas pagasta padomē no 2005.gada 17.oktobra līdz 30.novembrim, katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 16:00, vai sūtīt pa pastu, adrese: Lūznavas pagasta padome, Pils iela 6, Rēzeknes rajons, LV-4627, tel. 46 07420, 46 07423, e-pasts: info@luznava.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Izstrādes vadītāja: Terēzija Kruste, Pagastu attīstības centrs „Rāzna” projektu koordinatore, tel. 46 24830, 9162083.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs