Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par plānošanas dokumenta “Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam” stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

LR Zemkopības ministrija izstrādā plānošanas dokumentu “Latvijas lauku attīstības programma 2007.–2013.gadam”. Tas ir stratēģiskās plānošanas dokuments, kas nosaka vidējā termiņa prioritātes attīstībai lauku teritorijā.

Saskaņā ar Vides Pārraudzības Valsts biroja vēstuli Nr. 7-04/2360 un likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 3.daļā un 2004.gada 23.marta MK noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 2.punkta 2.1.1.apakšpunktā noteikto, plānošanas dokumentam „Latvijas lauku attīstības programma 2007. – 2013.gadam” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. AS „Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola” pēc Zemkopības ministrijas pasūtījuma ir izstrādājusi stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu Latvijas lauku attīstības programmai 2007.–2013.gadam.

Ar plānošanas dokumentu “Latvijas lauku attīstības programma 2007. – 2013.gadam” var iepazīties Zemkopības ministrijas mājas lapā http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1017&id=3030, bet Vides pārskata projekts pieejams Zemkopības ministrijas mājas lapas sadaļā – ziņas presei (http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=6).

Informācija par Latvijas lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmes vietu un laiku, vismaz trīs nedēļas pirms sanāksmes, tiks ievietota Zemkopības ministrijas mājas lapas sadaļā – ziņas presei.

Priekšlikumus un komentārus rakstveidā lūdzam iesniegt AS ”RSEBAA” (adrese: Meža iela 3, Rīga, LV–1048; tālrunis: 7807963; fakss: 7500252) četrdesmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas –2006.gada 22.novembra.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs