Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Vides pārskata projekta plānošanas dokumentam „Līvbērzes pagasta teritorijas plānojums” nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Plānošanas dokuments „Līvbērzes pagasta teritorijas plānojums” ir vietējās pašvaldības līmeņa plānošanas dokuments, kas nosaka teritorijas turpmāko attīstību, zemes izmantošanu un zemes izmantošanas aprobežojumus laika posmam no 2007.gada līdz 2019.gadam.

Vides pārskata projektu izstrādājis SIA „VentEko”, pamatojoties uz līgumu ar Līvbērzes pagasta padomi.

Vides pārskata projekta elektroniskā versija ir pieejama SIA „VentEko” interneta mājas lapā (adrese: www.venteko.lv), sadaļā jaunumi. Plānošanas dokumenta projekta elektroniskā versija pieejama Līvbērzes pagasta padomes interneta mājas lapā (adrese: www.livberze.lv). Ar plānošanas dokumenta un Vides pārskata projektiem var iepazīties Līvbērzes pagasta padomē darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.

Plānošanas dokumenta un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2007.gada 19.jūlijā 16:00 Līvbērzes pagasta padomes telpās.

Priekšlikumus un ierosinājumus par Vides pārskatu lūdzam sūtīt līdz 2007.gada 10.augustam, uz SIA „VentEko” biroju, adrese: SIA „VentEko”, Rīgas iela 22, Piņķi, LV-2107, Latvija. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA „VentEko” projektu vadītāju Ingu Gavenu (tālr. +371 7913155, e-pasta adrese: inga.gavena@venteko.lv).

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs