Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2008.-2014. gadam stratēģiskās ietekmes uz vides novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Līvānu novada dome informē, ka, pamatojoties uz domes lēmumu Nr.6-8 no 29.05.2008., publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2008.-2014. gadam” stratēģiskās ietekmes uz vides novērtējuma Vides pārskata projekts.

Sabiedriskās apspriešanas ilgums - no 2008.gada 30.maija līdz 18. jūlijam. 

Vides pārskata izstrādātājs ir Līvānu novada domes Investīciju un attīstības daļa, tālr.65307807. Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments, ir attīstības plānošana.

Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008.gada 10.jūlijā plkst.17.00. LIIC telpās, Domes ielā 3, Līvānos.

Plānošanas dokumenta un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts attiecas uz visu Līvānu novada teritoriju, plāno un vērtē tās ģenerālos attīstības virzienus un tā darbība paredzēta laika posmam līdz 2014. gadam.

Vides pārskata projekta dokuments pieejams Līvānu novada mājas lapā www.livani.lv (vides pārskata projekts, pielikums pie vides pārskata projekta), Investīciju un attīstības daļā (Domes ielā 3, 212.telpā), Līvānu novada domes kancelejā (Rīgas ielā 77, 205.telpā), Līvānu novada centrālajā bibliotēkā un visās pagastu bibliotēkās!

 Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var sūtīt uz e-pastu gunta.ozolina@livani.lv vai iesniegt:

  • Līvānu novada domes kancelejā, Rīgas ielā 77, 205.telpā, tālr.65307251
  • Līvānu novada domes Investīciju un attīstības daļā, Domes ielā 3, 212.telpā tālr.65307807

Priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt arī Līvānu mājas lapā sadaļā "Diskusijas".


Kontaktpersona:
Gunta Ozoliņa
Līvānu novada domes
Investīciju un attīstības daļas vadītāja
tālr.65307807
e-pasts: gunta.ozolina@livani.lv

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs