Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Līgatnes pilsētas teritorijas plānojuma un vides pārskata 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Līgatnes pilsētas dome 2006.gada 20.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 par Līgatnes pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Sabiedriskās apspriešanas 2.posma termiņš tiek noteikts no 14.08.2006. līdz 25.09.2006.

Līgatnes pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata materiāli būs izstādīti Līgatnes pilsētas domes telpās (Spriņģu iela 4, Līgatne). Ar tiem varēs iepazīties darbdienās no pulksten 8:00 līdz 16:00, laika posmā no 14.08.2006. līdz 25.09.2006., dokumentus publicēs arī interneta mājaslapā www.rp.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 11.09.2006. plkst. 13:00 Līgatnes pilsētas Līgatnes pilsētas domes telpās.

Visi priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā līdz 25.09.2006. Līgatnes pilsētas domes sekretārei darba dienās no pulksten 8:00 līdz 16:00 vai nosūtāmi pa pastu: Līgatnes pilsētas dome, Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu rajons LV – 4110. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, ir jāuzrāda sūtītāja adrese. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā.”

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs