Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS
BIROJS, LV Vides ministrija
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045

Par Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās
attīstības programmas 2008.-2014.gadam
Vides pārskata projekta
sabiedrisko apspriešanu

 Paziņojums par „Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.- 2014. gadam” Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Sabiedriskās apspriešanas ilgums - no 2008.gada 23.janvāra līdz 3. martam.

Vides pārskata izstrādātājs ir Liepājas pilsētas Domes Attīstības pārvalde, Jūrmalas ielā 23, Liepājā, tālr. Nr. 3404802, liepaja@dome.liepaja.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments ir attīstības plānošana.

Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.- 2014. gadam ir izstrādes stadijā, tās apstiprināšana plānota 2008. gada pirmajā ceturksnī. Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš – 7 gadi, teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana – Liepājas pilsēta.

Ar sagatavoto „Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmu 2008.- 2014. gadam” un Vides pārskata projektu var iepazīties un rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesniegt no plkst. 8.30 līdz 17.00:

Liepājas pilsētas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, tālr.3404750.

Liepājas pilsētas Domes Attīstības pārvaldē, Jūrmalas ielā 23, tālr. 3404801; 3404805.

Liepājas pārstāvniecībā Rīgā, Torņa ielā 4, 2A-201.

Ar dokumentiem var iepazīties arī interneta mājas lapā www.liepaja.lv un priekšlikumus un ierosinājumus sūtīt uz e-pastu kristine.lukosjus@dome.liepaja.lv.

„Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.- 2014. gadam” Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008. gada 19. februārī plkst. 16.00. Liepājas pilsētas Domes zālē, Rožu ielā 6.

Kontaktpersona: Kristīne Lukošjus, Liepājas pilsētas Domes Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos, tālr.3404801; e-pasts: kristine.lukosjus@dome.liepaja.lv

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs