Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Par Liepājas pilsētas detālplānojuma Jūrmalas parka ziemeļu daļai starp Roņu ielu, Zvejnieku aleju, Kūrmājas prospektu un Baltijas jūtas krasta līniju un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Liepājas pilsētas dome 2007.gada 10.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.265 „Par detālplānojuma redakcijas pilnveidošanu”, ar kuru uzdots pilnveidot detālplānojuma Jūrmalas parka ziemeļu daļai starp Roņu ielu, Zvejnieku aleju, Kūrmājas prospektu un Baltijas jūtas krasta līniju, Liepājā 1.redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas materiāliem. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 70.punktu sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota detālplānojuma 2.redakcija.

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2004.gada 26.augusta lēmumu Nr.16 ir sagatavots Vides pārskata projekts detālplānojuma teritorijai.

Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana noritēs no š.g 16.oktobra līdz š.g. 27.novembrim.

Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2007.gada 5.novembrī plkst.17.00 Liepājas pilsētas domes 207.kabinetā, Rožu ielā 6, Liepājā.

Ar vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu saistītie materiāli apskatāmi Liepājas pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibilā, Liepājā, Rožu ielā 6, darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00 (pirmdienās un ceturtdienās līdz 18.00). Konsultācijas un informācija saņemama Liepājas pilsētas Būvvaldē, katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.00.

Sabiedriskās apspriešanas laikā detālplānojuma un vides pārskata projekti būs apskatāmi interneta mājas lapā www.liepaja.lv, vides pārskats apskatāms interneta mājas lapā www.environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes varat iesniegt Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, Liepājā, darbadienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Priekšlikumos un atsauksmēs lūdzam norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, adresi; juridiskās personas – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Liepājas pilsētas Būvvalde,
Rožu ielā 6, Liepājā, LV 3401
elektroniskais pasts: kate@dome.liepaja.lv,
faksimils: 3404429.”

Detālplānojuma projektu izstrādā SIA „Arhitekta G.Vīksnas birojs” (juridiskā adrese Dīķu ielā 11, Liepājā, tālrunis 3420117, e-pasta adrese sekretare@gvbirojs), vides pārskata izstrādātājs SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (juridiskā adrese Skolas iela 10-8, Rīga, tālrunis 7242411, e-pasta adrese elle@environment.lv), Detālplānojuma aptuvenais izstrādes termiņš -4 mēneši, projektu īstenošanas termiņš – 6gadi.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs