Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 

Paziņojums Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Liepājas pilsētas dome 2005.gada 10.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.84 “Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu projekta 2. kārtas 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” ar kuru sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota pašvaldības teritorijas plānojuma grozījuma projekta 2.kārtas 1.redakcija (turpmāk tekstā - plānojums) teritorijai LIEPĀJAS EZERA krastā starp GANĪBU IELU, AIRĪTES IELU, VAIŅODES IELU un LIEPĀJAS EZERA KRASTU.

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2004.gada 20.augusta lēmumu Nr.12 ir sagatavots Vides pārskata projekts plānojuma teritorijai.

Plānojuma un vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana noritēs no š.g 8.augusta līdz š.g. 20.septembrim.

Ar plānojuma un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu saistītie materiāli apskatāmi Liepājas pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibilā, Liepājā, Rožu ielā 6, darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00 (pirmdienās un ceturtdienās līdz 18.00). Konsultācijas un informācija saņemama Liepājas pilsētas Būvvaldē, katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.00.

Plānojuma un vides pārskata projektu apspriešanas sanāksme notiks š.g. 23.augustā plkst. 17.00 Liepājas pilsētas domē – 228.kabinetā.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes varat iesniegt Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, Liepājā, darbadienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Priekšlikumos un atsauksmēs lūdzam norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, adresi; juridiskās personas – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Liepājas pilsētas Būvvalde,
Rožu ielā 6, Liepājā, LV 3401
elektroniskais pasts: kate@dome.liepaja.lv,
faksimils: 3423391.”

Pašvaldības teritorijas plānojuma grozījuma projektu izstrādā SIA „AKA birojs” (juridiskā adrese Hika ielā 8, Liepājā, tālrunis 3420117, e-pasta adrese akaplus@apollo.lv), Pašvaldības teritorijas plānojuma grozījuma projekta aptuvenais izstrādes termiņš -1 gads, projektu īstenošanas termiņš – 12gadi. Plānojums ietekmēs daļu no Liepājas ezera krasta teritorijas.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs