Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par
Lielauces pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas projekta un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lielauces pagasta padome paziņo , ka 23.05.2006. padomes sēdē (protokols nr.6(17), 8 #) ir pieņemts lēmums par Lielauces pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas projekta un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Izstrādātājs – Lielauces pagasta padome, “Ezerkrastos”, Lielauces pagasts, Dobeles rajons, LV 3723. Plānošanas dokumenta īstenošanas ilgums 12 gadi.

Dokumentu projektu sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2006.gada 12.jūnija līdz 2006.gada 24.jūlijam.

Šī termiņa laikā ar dokumentu projektiem varēs iepazīties darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, Lielauces pagasta padomē, “Ezerkrastos”, Lielauces pagasts, Dobeles rajons, LV 3723, tālr. 3746441.

Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un Vides pārskata projektu sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2006.gada 18.jūlijā, plkst.15.00 Lielauces pagasta “Ezerkrastos”, 2.stāvā, sēžu zālē.

Rakstiskos priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt vai sūtīt pa pastu līdz 2006.gada 24.jūlijam, Lielauces pagasta padomes teritorijas plānošanas darba grupai, Lielauces pagasta padomē, “Ezerkrastos”, Lielauces pagasts, Dobeles rajons, LV 3723.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs