Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Nacionālā attīstības padome 2009.gada 16.aprīlī izskatīja Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta 1.redakciju un pieņēma lēmumu to nodot sabiedriskajai apspriešanai un uzdeva Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai organizēt sabiedrisko apspriešanu.

Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta devītajai daļai un likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5. panta trešajai daļai, kā arī pamatojoties uz Nacionālās attīstības padomes 2009.gada 16.aprīļa lēmumu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija no 2009.gada 27.aprīļa līdz 2009.gada 17.jūlijam organizē Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta 1.redakcijas un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta 1.redakcijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam attiecas uz attīstības plānošanas jomu, izstrāde uzsākta 2007.gada 19.jūlijā, izstrādes un iesniegšanas Saeimā termiņš – 2009.gada 31.decembris. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošana ietekmēs visu Latvijas Republikas teritoriju.

Ar sabiedriskajai apspriešanai nodotajiem dokumentiem var iepazīties ministrijas interneta vietnē www.raplm.gov.lv, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam izveidotajā interneta vietnē www.latvija2030.lv, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Attīstības plānošanas departamentā - Rīgā, Lāčplēša ielā 27, kā arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta 1.redakcijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta izstrādātāja SIA „Firma L4” interneta vietnē www.L4.lv.

Priekšlikumus un atsauksmes iespējams iesniegt no 2009.gada 27.aprīļa līdz 2009.gada 17.jūlijam Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Administratīvajā departamentā vai sūtot pa pastu (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Lāčplēša iela 27, Rīga, LV-1011). Aicinām izmantot iespējas piedalīties diskusijā par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam interneta vietnē www.latvija2030.lv, sadaļā Forums

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs