Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Lendžu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.

Lendžu pagasta padome informē, ka, pamatojoties uz 2007.gada 27.decembra sēde pieņemto lēmumu (protokols Nr.18), tiek izsludināta Lendžu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 18.01.2008. - 03.03.2008. Ar dokumentu projektiem iespējams iepazīties Lendžu pagasta padomes telpās katru darba dienu no pīkst. 9.00 -17.00 līdz 03.03.2008. vai arī pagasta padomes mājas lapā : www.lendzi.lv

Plānojuma un Vides pārskata 1. redakciju paredzēts izskatīt sabiedriskās apspriešanas sanāksmē Lendžu pagasta padomē 2008. gada 27. februārī pīkst. 11.00.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs