Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 

Paziņojums par Laucesas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu.

Saskaņā ar Laucesas pagasta 2008.gada 6.marta lēmumu Nr.50 (prot.Nr.5; 1&) tiek pagarināts Laucesas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu sabiedriskās apspriešanas otrais posms līdz 2008.gada 9.jūnijam un tiek uzsākta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Laucesas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem.

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas posms noteikts no 03.04.2008. līdz 12.05.2008.

Plānošanas dokumenta izstrādātājs: Laucesas pagasta padome

Plānošanas dokumenta īstenošanas ilgums: 12 gadi.

Ar plānošanas dokumenta projektu ir iespēja iepazīties Laucesas pagasta padomē darbdienās no pulksten 9.00 līdz 12.00, kā arī www.laucese.lv mājas lapā.

Ar Vides pārskata projektu varēs iepazīties Laucesas pagasta padomē darbdienās no pulksten 9.00 līdz 12.00, kā arī www.laucese.lv mājas lapā no 2008.gada 3.aprīļa.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 29.04.2008. pulksten 14.00, Laucesas pagasta kultūras namā.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt Laucesas pagasta padomes lietu pārvaldniecei līdz 2008.gada 12.maijam.

Tālr. uzziņām: 654-76860; 654-76861.

 

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs