Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Lapmežciema novada teritorijas plānojuma 2009.-2020.gadam atkārtotu Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Lapmežciema novada dome paziņo, ka saskaņā ar novada domes 2009. gada 23. marta sēdes lēmumu Nr.5. tiek uzsākta Lapmežciema novada teritorijas plānojuma (2009 – 2020) galīgās redakcijas un atkārtota vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2009.gada 30.marta līdz 2009.gada 11.maijam.

Ar izstrādātajiem materiāliem iespējams iepazīties Lapmežciema novada domē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā un SIA ,,Pilsētu projektēšanas birojs" Skolas ielā 21-501 R Rīgā katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00, kā arī Lapmežciema novada interneta mājas lapā www.lapmezciems.lv un SIA ,,Pilsētu projektēšanas birojs" mājas lapā: www.ppbirojs.lv  

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Lapmežciema novada Tautas nama lielajā zālē Liepu ielā 2, Lapmežciemā 2009.gada 8.aprīlī plkst. 18:00.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus Vides pārskata papildināšanai var iesniegt no 30.03.2009. līdz 11.05.2009. Lapmežciema novada domē vai adresēt «Priekšlikums teritorijas plānojumam un vides pārskatam", Lapmežciema novada domei Liepu ielā 2, Lapmežciemā, LV-3118 vai un SIA ,,Pilsētu projektēšanas birojs" Skolas ielā 21-501 R.

Atkārtotu vides pārskata projektu izstrādāja SIA „Eko centrs 3 Saules” Ogres raj. Lielvārde Zvaigžņu ielā 17.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs