Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums
par Lapmežciema novada teritorijas plānojuma (2008 – 2019.) 2. redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Lapmežciema pagasta padome 2004.gada 16. jūnijā pieņēma lēmumu Nr.7 „Par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu Lapmežciema pagastam”. Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr. 97 -p. „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” (2006. 05.19.) teritorijas plānojumam nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.

Vides pārskata projekts izstrādāts Lapmežciema novada teritorijas plānojuma (2008. – 2019.) 2. redakcijai.

Lapmežciema novada teritorijas plānojuma (2008. – 2019.) 2. redakciju izstrādāja SIA „PILSĒTPROJEKTĒŠANAS BIROJS” Skolas ielā 21- 501-f, Rīga, tālr. 67271567

Vides pārskata projektu izstrādāja SIA “EKO CENTRS 3 SAULES”, Zvaigžņu iela 17, Lielvārde. Ogres raj., tālr. 29138161

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas plānošana.

Dokumentu izstrādes termiņš: teritorijas plānojums ir izstrādes stadijā un plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšana tiek plānota 2008.gadā.

Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš: 2008. - 2019.gads.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Lapmežciema novada teritorija.

Uzaicinām Jūs piedalīties sabiedriskajā apspriešanā - iepazīties ar Lapmežciema novada teritorijas plānojuma (2008. – 2019.) 2. redakciju un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu, kā arī izteikt savu viedokli par minētajiem dokumentiem.

Ar teritorijas plānojuma 2. redakciju un vides pārskatu var iepazīties no 19.09.2008. līdz 31.10.2008.:

  • Lapmežciema novada domē, Liepu ielā 2. Lapmežciems, Tukuma raj., katru darba dienu no plkst. 9 00 līdz 16 00.
  • Lapmežciema novada domes mājas lapā: www.lapmezciems.lv
  • SIA„Pilsētprojektēšanas birojs” mājas lapā: www.ppbirojs.lv

Lapmežciema novada teritorijas plānojuma (2008. – 2019.) 2. redakcijas un vides pārskata sabiedriskā apspriešana notiks 2008. gada 10. oktobrī plkst. 18 00 Lapmežciema novada tautas namā , Liepu ielā 2. Lapmežciemā.

Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi vides pārskata projekta papildināšanai Lapmežciema novada teritorijas plānojuma 2. redakcijai tiks gaidīti no 2008.gada 19. septembra līdz 2008.gada 31.oktobrim Lapmežciema novada dome, Liepu ielā 2. Lapmežciems, Tukuma raj. tālr.: 63163230.

 

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs