Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Lapmežciema novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Lapmežciema novada dome paziņo, ka saskaņā ar novada domes 2007. gada 16.janvāra sēdes lēmumu Nr.l p.6 tiek uzsākta Lapmežciema novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana, kuras termiņš ir noteikts no 2007.gada 1.februāra līdz 2007.gada 2.aprīlim.

Izvērtēšanai tiek nodota teritorijas plānojuma 1.redakcija un vides pārskata projekts. Ar izstrādātajiem materiāliem iespējams iepazīties Lapmežciema novada domē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā katru darba dienu no pīkst. 9:00 līdz 17:00 un Lapmežciema novada interneta mājas lapā: www.lapmezciems.lv

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Lapmežciema novada Tautas nama lielajā zālē Liepu ielā 2, Lapmežciemā 2007.gada 30.martā pīkst. 18:00.

Apmeklētāju pieņemšana sabiedrības viedokļa uzklausīšanai - domes priekšsēdētājs pirmdienās no plkst.9:00 līdz 13:00 un no plkstl4:00 līdz 17:00, ceturtdienās no plkst.9:00 līdz 13:00 un no plkst.l4:00 līdz 19:00, Būvvaldes vadītājs pirmdienās no pīkst. 9:00 līdz 13:00, ceturtdienās no plkst.9:00 līdz 13:00 un no plkst.l4:00 līdz 19:00.

Rakstiskos priekšlikumus var iesniegt katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 13:00 un plkst.l4:00 līdz 17:00 Lapmežciema novada domē vai adresēt «Priekšlikums teritorijas plānojumam un vides pārskatam", Lapmežciema novada domei Liepu ielā 2, Lapmežciemā, LV-3118.

Lapmežciema novada vides pārskatu izstrādā SIA ,,Pilsētu projektēšanas birojs" Skolas ielā 21-501 R

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs