Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2006- 2026 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

1. Ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 07.07.2006. lēmumu Nr. Nr.05/06 5§ „Par reģiona teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”; Vides pārskata projekta Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma projektam sabiedriskā apspriešana noteikta laikā no 2006.gada 25. jūlija līdz 19. septembrim.

2. Vides pārskata izstrādātājs - biedrība „Kurzemes reģiona attīstības aģentūra”, Elizabetes 45/47-409, Rīga, LV-1010, t. 7331642, www.kurzeme.lv

3. Joma, uz kuru attiecas dokuments – teritorijas plānošana; izstrādes termiņš 2004-2006. gads; īstenošanas termiņš – 20 gadi; teritorija – Kurzemes plānošanas reģions.

4. Teritorijas plānojuma un vides pārskata dokumentu projektu izstādīšanas vieta sabiedriskās apspriešanas laikā – biedrībā „Kurzemes reģiona attīstības aģentūra” (KRAA), Rīgā, Elizabetes ielā 45/47-409, darba laikā 9.00-17.00. Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekti ir pieejami Liepājas un Ventspils pilsētas domē, Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Talsu un Ventspils rajonu padomēs, internetā: www.kurzeme.lv.

5. Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta diskusiju norises un sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Kuldīgas pilsētas domē šī gada 15. septembrī pl. 10.00-13.00

6. Apmeklētāju pieņemšanas vieta - KRAA, laiks – darbadienās 9.00-17.00. Rakstiskos priekšlikumus iesniegt sabiedriskās apspriešanas 2. posma noteiktā laikā KRAA vai sūtot pa pastu.

7. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, dokuments jānoformē atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem. (1996. gada MK Noteikumi nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”)

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs