Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
(par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Kuldīgas pilsētas Attīstības programmas izstrādei).

Kuldīgas pilsētas Dome 2007.gada 30.augustā pieņēma lēmumu Nr.10 ,,Par izstrādātās Kuldīgas pilsētas Attīstības programmas pilnveidošanu". Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” attīstības programmai nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.

Vides pārskata projekts sagatavots Kuldīgas pilsētas Attīstības programmai 2008. - 2014. gadam.

Vides pārskatu izstrādā: Kuldīgas pilsētas Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, tālr. 63322469.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: attīstības plānošana.

Dokumentu izstrādes termiņš – Kuldīgas pilsētas Attīstības programma 2008. - 2014. gadam ir izstrādes stadijā un plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšana tiek plānota 2007.gada beigās.

Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš Kuldīgas pilsētas Attīstības programmai: 7 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Kuldīgas pilsēta.

Ar Kuldīgas pilsētas Domes sagatavoto Attīstības programmas Vides pārskata projektu var iepazīties un rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesniegt no 13.11.2007. līdz 22.12.2007. Kuldīgas pilsētas Domes Informācijas centrā, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00, vai arī interneta mājas lapā www.kuldiga.lv.

Kontaktpersona: Kuldīgas pilsētas Domes projektu speciāliste Marta Pajuste, tālr. 63322469,

e-pasts: marta.pajuste@kuldiga.lv.

 

Visi interesenti aicināti piedalīties Kuldīgas pilsētas attīstības programmas un vides pārskata apspriešanas sanāksmē, kas notiks 15.11.2007., plkst.14.00 Kuldīgas pilsētas domes mazajā zālē.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs