Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Klintaines pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 2.posmu

Klintaines pagasta padome 26.07.2007. pieņēmusi lēmumu Nr.7 par Klintaines pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Sabiedriskās apspriešanas 2. posma termiņš tiek noteikts no 13.08.2007. līdz 21.09.2007.

Klintaines pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcijas materiāli un vides pārskats būs izstādīti Klintaines pagasta padomes telpās, „Kūlīšos”, Stukmaņu ciemā, Klintaines pagastā. Ar tiem varēs iepazīties darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00, laika posmā no 13.08.2007. līdz 21.09.2007., kā arī interneta mājas lapā www.rp.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 13. septembrī plkst.16.00 Klintaines pagasta padomē „Kūlīšos”, Stukmaņu ciemā, Klintaines pagastā.

Visi priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Klintaines pagasta padomes sekretārei darba dienās no pulksten 9.00 līdz 17.00 vai nosūtāmi pa pastu: Klintaines pagasta padome, „Kūlīši”, Stukmaņu ciems, Klintaines pagasts, Aizkraukles rajons, LV-5129. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, ir jāuzrāda sūtītāja adrese. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs SIA „Reģionālie projekti”, adrese Vīlandes iela 7-2, Rīga, LV-1010, tel. 7320809, mājas lapa www.rp.lv.

 

 

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs