Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Ķeguma novada teritorijas plānojuma grozījumu sabiedriskās apspriešanas otro posmu

Saskaņā ar MK noteikumiem nr.883 no 19.10.2004.”Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, pamatojoties uz Ķeguma novada domes 2009.gada 01.aprīļa lēmumu (protokols nr.8, 2.§), Ķeguma novada dome paziņo, ka ar 2009.gada 30.aprīli tiek uzsākta Ķeguma novada teritorijas plānojuma „Ķeguma novada teritorijas plānojums 2003-2015” grozījumu pirmās redakcijas - Ķeguma novada attīstības programmas, Ķeguma novada teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, Vides pārskata, Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi, Grafiskās daļas) sabiedriskā apspriešana:

1) sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš -  30.04.2009.-11.06.2009.;

2) teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas izstādīšanas vietas - Ķeguma novada domes ēkā, Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, Tomes bibliotēkā, Tomē, Ķeguma pilsētas bibliotēkā, Ķegumā, Skolas ielā 6, Rembates bibliotēkā, Rembatē, Lielvārdes ielā 3, internetā Ķeguma novada mājas lapā www.kegums.lv.

3) teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas izstādīšanas laiks no 30.04.2009.līdz 11.06.2009. (ieskaitot) iestāžu darba laikos;

4) sabiedriskās apspriešanas pasākumu norises vietas, laiki -

  • Ķeguma novada dome - 18.05.2009.plkst.14.00, 28.05.2009.plkst.18.00;

  • Tomes tautas nams – 21.05.2009.plkst.18.00;

  • Rembates pakalpojumu centrs – 14.05.2009.plkst.18.00;

5) apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks – Ķeguma novada domē, Ķegumā, Lāčplēša ielā 1 no 30.04.2009.līdz11.06.2009., katru pirmdienu un ceturtdienu 08.00-12.00; 13.00-17.00, telefons 65055441, rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta un laiks - Ķeguma novada domē, Ķegumā, Lāčplēša ielā 1 no 30.04.2009.-11.06.2009 domes darba laikā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs