Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 

Paziņojums par Kaunatas pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Kaunatas pagasta padome paziņo, ka 2007.gada 8.jūnija padomes sēdē (protokols Nr.6) pieņēma lēmumu apstiprināt Kaunatas pagasta teritorijas plānojumu un izdot saistošos noteikumus Nr.3 „Par Kaunatas pagasta grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Kaunatas pagasta padome informē, ka ar apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošajiem noteikumiem un Vides pārskatu var iepazīties Kaunatas pagasta padomē, adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Rēzeknes rajons, LV-4622, katru darba dienu pašvaldības darba laikā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs