Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Jērcēnu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Jērcēnu pagasta padome ar 2007.gada 12.jūlija lēmumu ( prot. Nr. 10; 1.§) nodod sabiedriskai apspriešanai Jērcēnu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju un Vides pārskata projektu, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no 13.08.2007. līdz 26.09.2007.

Izstrādātājs – SIA „Nagla IF”, Rūjiena, Raiņa iela 5, LV-4240, tālr.4263662.

Teritorijas plānojuma grozījumi aptver Jērcēnu pagasta administratīvo teritoriju.

Teritorijas plānojuma darbības laiks 12 gadi.

Ar Jērcēnu pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem un Vides pārskata projektu iespējams iepazīties mājas lapā www.valka.lv vai Jērcēnu pagasta padomē padomes darba laikā , adrese: Jērcēnmuiža, Jērcēnu pagasts, Valkas rajons.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt līdz 26.09.2007. Jērcēnu pagasta padomē katru darba dienu no plkst.800 – 1600, vai sūtīt pa pastu: Jērcēnmuiža, Jercēnu pagasts, Valkas rajons, LV- 4715

Tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 2007.gada 15. septembrī, plkst.11.00, Jērcēnu pagasta padomē, apmeklētāju pieņemšana – katru pirmdienu un ceturtdienu no plkst.9 00 – 16 00, Jērcēnu pagasta padomē.

Sīkāku informāciju var saņemt Jērcēnu pagasta padomē pa tālr. 4734730 (sekretāre).

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs