Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Par Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam 1.redakcijas, Jelgavas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007.-20120.gadam un Jelgavas integrētās attīstības programmas 2007.-2013.gadam sabiedrisko apspriešanu
.

Saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 20.septembra lēmumiem Nr.11/3 un 11/4 ir nodotas sabiedriskajai apspriešanai:

1.  Jelgavas teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam 1.redakcija, t.sk. Vides pārskats un Kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonu projekts.

2.  Jelgavas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007.-2020.gadam projekts un Jelgavas integrētās attīstības programmas 2007.-2013.gadam projekts.


Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2007.gada 15.oktobra līdz 2007.gada 26.novembrim.

Ar Jelgavas teritorijas plānojuma 1.redakciju, Jelgavas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007.-2020.gadam projektu un Jelgavas integrētās attīstības programmas 2007.-2013.gadam projektu var iepazīties Jelgavas domes ēkā, Lielā ielā 11, Informācijas aģentūrā, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.30. līdz 14.30, Pieaugušo izglītības centrā, Svētes ielā 33, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00 un Jelgavas pilsētas portālā – www.jelgava.lv.

Rakstiskas atsauksmes, priekšlikumi un jautājumi iesniedzami Jelgavas domes ēkā, Lielā ielā 11, Informācijas aģentūrā vai elektroniski uz e-pastu arh@dome.jelgava.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sēde notiks 2007.gada 22.novembrī plkst.18.00 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā (Svētes ielā 33, Jelgavā).

Informācija pa tālruni 3005569, 3005475.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs