Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Jēkabpils pilsētas pašvaldība paziņo, ka 2009.gada 30.aprīlī Jēkabpils pilsētas domes sēdē (protokols Nr.10, 26.§) ir pieņemts lēmums Nr.186 par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, SIA „Firma L4”

Sabiedriskās apspriešanas termiņš: no 2009.gada 07. maija līdz 18.jūnijam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2009.gada 28.maijā no plkst.1700 līdz 1900, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, sēžu zālē.

Iepazīties ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam grozījumu 1.redakciju un Vides pārskatu var Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas ēkā Brīvības ielā 120, Jēkabpils, LV 5201. Ar elektronisko Vides pārskata versiju iespējams iepazīties interneta mājaslapā www.jekabpils.lv (sadaļā Teritorijas plānojums)

Priekšlikumus un rakstiskas atsauksmes var iesniegt Brīvības ielā 120, Jēkabpilī Vienas pieturas aģentūrā vai e-pasts vpa@jekabpils.lv līdz 2009.gada 18.jūnijam.

Apmeklētāju pieņemšana - Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, 107.kabinetā, pirmdienās no plkst.1300 līdz 1800, tālr. 65207318.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs