Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Par Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Ar Jēkabpils rajona padomes 2008.gada 17.janvāra sēdes lēmumu ( protokola nr.1, 5.§) tiek izsludināta Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas otrais posms un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana, kas notiks no 2008.gada 22.janvāra līdz 2008.gada 4. martam. Ar teritorijas plānojuma pirmās redakcijas materiāliem un Vides pārskata projektu varēs iepazīties Jēkabpils rajona padomē, Rīgas ielā 150 a, 6.kabinetā no 2008.gada 22.janvāra līdz 2008.gada 4. martam darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 (pusdienlaika pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst. 13.00), kā arī rajona padomes mājas lapā www.jekabpils-rp.lv.

Sabiedriskās apspriešanas otrā posma sanāksme notiks 2008.gada 25.februārī plkst.13.30 Jēkabpils rajona padomē.

Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma izstrādātājs ir Jēkabpils rajona padome. Visas personas ir tiesīgas iesniegt priekšlikumus LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jēkabpils rajona padomē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV – 5202.

Sīkāku informāciju par teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas gaitu un plānotajiem pasākumiem var saņemt Jēkabpils rajona padomē, Teritoriālās attīstības plānošanas un investīciju departamentā vai zvanot pa tālruni: 29460398 ( Inese Vītola) vai 65237623 ( Inga Širina). Vides pārskata projekta izstrādātājs ir biedrība „Baltijas Vides forums” (Rīgā, Peldu ielā 26/28-505, kontaktpersona Kristīna Veidemane, tālr. 67357551).  

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs