Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
(par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu detālplānojumam teritorijai starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu un Mežciema ielu).

Jūrmalas pilsētas dome 2005.gada 4.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.15 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu un Mežciema ielu”. Saskaņā ar Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 31.01.2007. lēmumu Nr.10-p „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, detālplānojumam nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.

Vides pārskata projekts sagatavots detālplānojumam teritorijai Jūrmalā, starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu un Mežciema ielu.

Vides pārskata projektu izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, tālr./ fakss 67557668; www.vkb.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas plānošana.

Dokumentu izstrādes termiņš – detālplānojums teritorijai Jūrmalā, starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu un Mežciema ielu ir izstrādes stadijā un plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšana tiek plānota 2008.gadā.

Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš: nav noteikts.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: ietekmēs teritoriju Jūrmalā, starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu un Mežciema ielu;.

Uzaicinām Jūs piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, kur visi interesenti varēs iepazīties ar plānojumu, ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūru un vides pārskata projektu detālplānojumam teritorijai Jūrmalā, starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu un Mežciema ielu.

Sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2007.gada 21.decembrī plkst. 17.00 Ķemeru bibliotēkā, Tukuma ielā 20, Jūrmalā.

Ar SIA “Vides Konsultāciju Birojs” sagatavoto vides pārskata projektu var iepazīties no 12.12.2007. līdz 30.01.2008.:

  • Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē, 18.kabinetā, Edinburgas prosp. 75, Jūrmalā, katru darba dienu no pulkst. 8.30 līdz 17.00.
  • Ķemeru bibliotēkā, Tukuma ielā 20, Jūrmalā, katru darba dienu no plkst. 11.00 – 18.00, sestdienās no plkst. 10.00 - 16.00.
  • SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, tālr. 7557668; www.vkb.lv, katru darba dienu no plkst. 8.30 - 17.30.

Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi vides pārskata projekta papildināšanai detālplānojumam teritorijai Jūrmalā, starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu un Mežciema ielu tiks gaidīti no 2007.gada 12.decembra līdz 2008.gada 30.janvārim SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, LV-1014; tālrunis/ fakss 67557668; e-pasts: birojs@vkb.lv vai Anetei Leskevičai Gaismas ielā 19/5-33, Ķekavā, LV-2123, epasts: aleskevica@yahoo.com.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs