Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Inešu pagasta teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam galīgās redakcijas un vides pārskata projekta atkārtotu sabiedrisko apspriešanu

Inešu pagasta padome paziņo par Inešu pagasta teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam galīgās redakcijas (pagasta padomes lēmums Nr. 7., 23.05.2007.) un vides pārskata projekta atkārtotu sabiedrisko apspriešanu.

Atkārtota teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana tiek izsludināta no 2007. gada 11. oktobra līdz šī gada 1. novembrim.

Sabiedriskās apspriešanas informatīvā sanāksme notiks 2007. gada 24. oktobrī plkst. 16.00 pagasta padomē – adrese: “Pils”, Inešu pagasts, Cēsu rajons, LV-4123.

Pagasta teritorijas plānojuma galīgā redakcija, vides pārskats un citi tai saistošie materiāli sabiedriskās apspriešanas laikā ir pieejami Inešu pagasta padomē darba dienās no pulksten 9.00 līdz 17.00 – adrese: “Pils”, Inešu pagasts, Cēsu rajons, LV-4123 un pagasta mājas lapā - www.inesupagasts.lv .

Atsauksmes un atzinumus par teritorijas plānojumu var iesniegt Inešu pagasta padomē, Ellai Frīdvaldei tālr:64163244, fakss 64163244, e-pasts: inesi_pag@navigator.lv

Teritorijas plānojuma galīgā redakcija tiks izskatīta Inešu pagasta padomes sēdē 2007. gada 14. novembrī plkst. 16.00.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs