Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Indrānu pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Indrānu pagasta padome paziņo, ka 2006.gada 23.novembra pagasta padomes sēdē (protokols Nr.16, 1.paragrāfs) ir pieņemts lēmums par Indrānu pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (Vides pārskata) projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš: no 2006.gada 11. decembra līdz 2007.gada 26. janvārim.

Iepazīties ar Indrānu pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu var Indrānu pagasta padomē, Baložu iela 2, Lubāna, Madonas rajons.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2007. gada 11. janvārī plkst.13.00 Indrānu pagasta padomē, Baložu iela 2, Lubāna, t. 4860819 Indrānu pagasta padomes telpās.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus var iesniegt Indrānu pagasta padomē katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 17:00, vai sūtīt pa pastu, adrese: Indrānu pagasta padome, Baložu ielā 2, Lubānā, LV-4830, tel.4860819, fakss 4860821, e-pasts: indrani@madona.lv

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs