Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Inčukalna pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Inčukalna pagasta padome ir pieņēmusi lēmumu Nr.7; 12& (21.06.2006.) par Inčukalna pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Sabiedriskās apspriešanas 2.posma termiņš tiek noteikts no 10.07.2006. līdz 21.08.2006.

Inčukalna pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata 1.redakcijas materiāli būs izstādīti Inčukalna pagasta padomes telpās Atmodas ielā 4, Inčukalnā . Ar tiem varēs iepazīties darbdienās no pulksten 9:00 līdz 17:00, laika posmā no 10.07.2006. līdz 21.08.2006. , dokumentus publicēs arī internetā Inčukalna pagasta mājaslapā www.incukalns.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 17.08.2006. plkst. 16:00 Inčukalna pagasta Tautas nama telpās Atmodas ielā 1a, Inčukalnā.

Visi priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā līdz 21.08.2006. Inčukalna pagasta padomes sekretārei darba dienās no pulksten 9:00 līdz 17:00 vai nosūtāmi pa pastu: Inčukalna pagasta padome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Rīgas rajons LV - 2141. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, ir jāuzrāda sūtītāja adrese. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs