Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Par Gulbenes pilsētas integrētās attīstības programmas 2008. – 2014. gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Gulbenes pilsētas dome uzsāk Gulbenes pilsētas integrētās attīstības programmas 2008.-2014. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu un šai sakarā paziņo:

1. sabiedriskā apspriešana notiek laikā no 2008. gada 2. jūnija līdz 14. jūlijam,

2. ar Gulbenes integrētās attīstības programmas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata materiāliem var iepazīties:

- Gulbenes pilsētas domes telpās darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00,
- Gulbenes pilsētas domes mājas lapā; adrese www.gulbene.lv

3. plānošanas dokumenta un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts attiecas uz visu Gulbenes pilsētas teritoriju, plāno un vērtē tās ģenerālos attīstības virzienus un tā darbība paredzēta laika posmam līdz 2014. gadam.

Par izstrādi atbild Gulbenes pilsētas dome. Atsauksmes un ierosinājumus lūdz sūtīt uz adresi: Ābeļu iela 2, Gulbene, LV - 4401, tel. 64471370.

Izstrādes konsultants: SIA GIS projekts, Rīgā, Antonijas ielā 24-20, J.Kauliņš.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs