Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Ģibuļu pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Ģibuļu pagasta padome paziņo, ka 30.08.2006. padomes sēdē (protokols nr.9-1§) ir pieņemts lēmums par Ģibuļu pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Izstrādātājs – Ģibuļu pagasta padome. Plānošanas dokumenta īstenošanas ilgums 12 gadi.

Dokumentu projektu sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2006.gada 1.septembra līdz 2006.gada 10.oktobrim.

Iepazīties ar Ģibuļu pagasta padomes teritorijas plānojuma materiāliem var katru darba dienu, no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, Ģibuļu pagasta padomē, 11. kabinetā, Skolas ielā 2, Pastende, Ģibuļu pagasts, LV – 3251, Talsu rajons, tālr. 3221627, 29141558.

Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un Vides pārskata projektu sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2006.gada 27.septembrī, plkst.16.00 Ģibuļu pagasta padomē, Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā, LV-3251, Talsu rajons, 2.stāvā mazā zālē.

Ar Vides pārskata projektu un plānošanas dokumenta galīgo redakciju var iepazīties Ģibuļu pagasta mājas lapā www.gibuli.lv.

Rakstiskos priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt vai sūtīt pa pastu līdz 2006.gada 10.oktobrim, Ģibuļu pagasta padomes teritorijas plānotājai Lolitai Pļaviņai, Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā, LV-3251, Talsu rajons.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs