Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2009. - 2021. gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu.

Garkalnes novada dome paziņo, ka 2008. gada 19. decembrī tika pieņemts domes lēmums „Par Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Garkalnes novada teritorijas plānojumam” (Protokols Nr. 12.), kurā nolemts virzīt „Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2009. - 2021. gadam Vides pārskatu” uz sabiedrisko apspriešanu.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2008. gada 22. decembra līdz 2009. gada 2. februārim.

Vides pārskatu izstrādā SIA „VSKB Vide”, adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV – 3601, tālr. 63622717, www.vskbvide.lv.

Ar Vides pārskata projektu un plānošanas dokumentu var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Garkalnes novada domē, adrese: Brīvības gatvē 455, Rīgā, LV – 1024, pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, pārējās darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 un mājas lapā www.garkalne.lv.

Saņemt komentārus un iesniegt rakstiskus priekšlikumus par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2009. - 2021. gadam Vides pārskata projektu iespējams arī Vides pārskata projekta izstrādātājam SIA „VSKB Vide”, adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV - 3601, tālrunis/fakss: 63622717, e-pasts: info@vskbvide.lv.

Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2009. – 2021. gadam Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 16.01.2009. plkst. 16.00 un 28.01.2009. plkst. 18.00 Garkalnes novada domes ēkas mazajā zālē Brīvības gatvē 455, Rīgā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs