Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Gaigalavas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019. gadam Vides pārskata apstiprināšanu

Ar 2007. gada 26.. septembra Gaigalavas pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.9, 1§) „Par Gaigalavas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.6 „Gaigalavas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu apstiprināts Gaigalavas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019. gadam Vides pārskats.

Dokumenta izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, adrese: Vīlandes iela 7-2, Rīga, telefons: 7320809, fakss: 7320807, mājas lapa internetā www.rp.lv.

Ar Gaigalavas pagasta teritorijas plānojumu 2007.-2019. gadam un Vides pārskatu, Latvija Republikas Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 31.07.2007. atzinumu Nr.62 „Par Vides pārskatu Gaigalavas pagasta teritorijas plānojumam”, informatīvo ziņojumu par termiņa monitoringa ziņojuma iesniegšanu var iepazīties Gaigalavas pagasta padome telpās Gaigalavā, Rēzeknes ielā 2, tālrunis: 4620397.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs