Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 

Par Ēveles pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019. gadam galīgās redakcijas projektu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu

Ēveles pagasta padome ar 2007.gada 13. novembra lēmumu ( prot. Nr. 12; l.§) ir apstiprinājusi Ēveles pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019. gadam galīgās redakcijas projektu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu, ar kuriem var iepazīties un atkārtoti iesniegt atzinumus laikā no 2007. gada 26. novembra līdz 17. decembrim.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata materiāli pieejami Ēveles pagasta padomē Pagastnamā, Ēveles pagastā katru darba dienu no pulksten 8-12 un no 13-16.

Atzinumi un atsauksmes iesniedzami rakstiski personiski vai pa pastu, adrese: Ēveles pagasta padome, Pagastnams, Ēveles pagasts, Valkas rajons LV-4712.

Paskaidrojumus par plānojuma galīgās redakcijas projektu un Vides pārskata projektu var saņemt laikā no 2007. gada 26. novembra līdz 17. decembrim katru ceturtdienu no pulksten 13 līdz 16 Ēveles pagasta padomes telpās vai pa tālruņiem 29102559, 28601403.

Ēveles pagasta padomes sēde par teritorijas plānojuma un Vides pārskata galīgās redakcijas noteikšanu notiks 2007. gada 28. decembrī pulksten 10 Ēveles pagasta padomē Pagastnamā, Ēveles pagastā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs