Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas dokumentu projektu Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

LR Finanšu ministrija (turpmāk – FM) ir pieņēmusi lēmumu par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu plānošanas dokumentu projektu Vides pārskata projektu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 31.10.2006. līdz 14.12.2006.

Vides pārskatu projekti ir sagatavoti par Valsts stratēģisko ietvardokumentu (VSID), un par trim Darbības programmām (DP):

  • „ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 2007.-2013.gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Nacionālā stratēģiskā ietvardokumenta ietekmes uz vidi novērtējums”;

  • „ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 2007.-2013.gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. 1.Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” vides pārskata projekts”;

  • „ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 2007.-2013.gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. 2.Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” vides pārskata projekts”;

  • „ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 2007.-2013.gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. 3.Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” vides pārskata projekts”.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu projektu sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2006.gada 6.decembrī plkst. 14:00 FM 202.telpā.

Ar sākotnējās izvērtēšanas ziņojumiem un Vides pārskatu projektiem par VSID un DP var iepazīties FM administrētās mājas lapas www.esfondi.lv  sadaļā „2007.-2013.gads”: http://www.esfondi.lv/page.php?id=498  

Ar VSID un DP projektiem var iepazīties: http://www.esfondi.lv/page.php?id=478 un http://www.esfondi.lv/page.php?id=479

Priekšlikumus un ierosinājumus par Vides pārskatu var iesniegt rakstveidā līdz 14.12.2006., nosūtot pa pastu, adrese: Smilšu ielā 1, Rīga, LV 1919.

Ja interesentiem uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi nepieciešama caurlaide iekļūšanai FM, lūgums, atsūtiet vārdu un uzvārdu līdz 2006.gada 4.decembrim FM ES fondu departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajam referentam Eduardam Puriņam: Eduards.Purins@fm.gov.lv

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs