Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums Par Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu (Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Rīcības programmai Valsts kopējo emisiju gaisā samazināšanai)

Vides ministrijas Vides aizsardzības departaments informē, ka Vides pārskata projekta Rīcības programma Valsts kopējo emisiju gaisā samazināšanai sabiedriskā apspriešana notiks no 2007.gada 9. maija līdz 2007. gada 18. jūnijam.

Vides pārskata projekts sagatavots Rīcības programmas Valsts kopējo emisiju gaisā samazināšanai.

Vides pārskata projektu ir izstrādājis Vides ministrijas Vides aizsardzības departaments, Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, tālrunis 7026501,  
fakss 7820442, e-pasta adrese pasts@vidm.gov.lv

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments – politikas plānošana.

Dokumenta izstrādes termiņš – Rīcības programma Valsts kopējo emisiju gaisā samazināšanai apspriešanas stadijā un galīgā apstiprināšana tiek plānota līdz 2007.gada 30. jūnijam.

Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš – 13 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana – Latvijas Republika.

Ar Vides pārskata projektu un Vides pārskata kopsavilkumu Rīcības programmai Valsts kopējo emisiju gaisā samazināšanai, kā arī ar Rīcības programmu Valsts kopējo emisiju gaisā samazināšanai laikā no 2007.gada 9. maija līdz 2007. gada 18. jūnijam var iepazīties Vides ministrijā, Peldu ielā 25, Rīgā, kancelejā, darba dienās no pulksten 9 līdz 17, kā arī mājas lapā www.vidm.gov.lv.

Rakstiskās atsauksmes ar norādi „Priekšlikumi Vides pārskatam” var iesniegt vai sūtīt pa pastu uz Vides ministrijas Vides aizsardzības departamentam, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494.

Atsauksmes anketa atrodama mājas lapā www.vidm.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, aizpildīšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un aizpildīšanas datumu. Atsauksmes anketa ir jāparaksta.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs