Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Par Embūtes pagasta teritoriālā plānojuma un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma dokumentu projektu sabiedrisko apspriešanu

Liepājas rajona Embūtes pagasta padome paziņo par Embūtes pagasta teritorijas plānojuma un tam saistītā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta pilnveidotās gala redakcijas sabiedrisko apspriešanu.

Dokumentu nosaukums:
Embūtes pagasta teritorijas plānojums (2006.-2018.gadam); Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts (izstrādāts 2006.gadā);

Dokumentu izstrādātājs:
Embūtes pagasta padome (Uzvaras iela 6, Embūtes pagasts, Liepājas rajons, LV-3436, tālr.: 34-66221, fakss: 34 - 66266), atbildīgā amatpersona Oļegs Jurjevs;
Valsts SIA "Vides projekti" (Pils iela 17, Rīga, LV-1050, tel: 7214063, www.videsprojekti.lv);

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 23.04.2007. - 08.06.2007. Ar dokumentu projektiem iespējams iepazīties Embūtes pagasta padomes telpās katru darba dienu no pīkst. 9.00 - 17.00 līdz 08.06.2007., vai arī izstrādātāja mājas lapā : www.videsprojekti.lv 

Plānojuma un Vides pārskata pilnveidoto gala redakciju paredzēts izskatīt sabiedriskās apspriešanas sanāksmē Embūtes pagasta padomē 2007. gada 7. jūnijā pīkst. 14.00.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs