Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Elkšņu pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Elkšņu pagasta padome paziņo par iespēju iepazīties ar pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu. Ar teritorijas plānojuma materiāliem un Vides pārskatu var iepazīties sabiedriskās apspriešanas laikā no 9. oktobra līdz 20. novembrim Elkšņu pagasta padomē, darba dienās no 8.00- 17.00. un interneta mājaslapā www.videseksperti.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Elkšņu pagasta padomes telpās 2008. gada 29.oktobrī plkst. 14.00.

Visi ar Elkšņu pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskatu saistītie priekšlikumi iesniedzami rakstiskā veidā pie pagasta sekretāres darba dienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00, vai iesūtāmi pa pastu Elkšņu pagasta padomei. Adrese- Elkšņu pagasts, Jēkabpils raj. LV -5217 līdz 2008. gada 20. novembrim.

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs