Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums
par plānošanas dokumenta “Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.–2016.gadam” stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

LR Ekonomikas ministrija izstrādā plānošanas dokumentu “Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.–2016.gadam”. Tas ir politikas plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas valdības politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus enerģētikā turpmākajiem desmit gadiem un iezīmē arī nozares ilgtermiņa attīstības virzienus.

Izstrādātājs: LR Ekonomikas ministrija, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, tālrunis: 7013083, mājas lapa: www.em.gov.lv

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja vēstuli Nr. 7-04/339 un likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 3.daļā un 2004.gada 23.marta MK noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 2.punkta 2.1.1.apakšpunktā noteikto, plānošanas dokumentam „Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007. – 2013.gadam” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. SIA „Firma L4” pēc LR Ekonomikas ministrijas pasūtījuma ir izstrādājusi stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.–2016.gadam.

Ar plānošanas dokumentu „Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007. – 2016.gadam” var iepazīties LR Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv, bet Vides pārskata projekts pieejams SIA „Firma L4” mājas lapā http://www.l4.lv/jaunumi, kā arī ar plānošanas dokumentu un Vides pārskata projektu var iepazīties Ekonomikas ministrijā, Brīvības ielā 55, 307.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00, iepriekš sazinoties pa tel. 7013229.

Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2007.-2016.gadam Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2006. gada 3. novembrī Ekonomikas ministrijas telpās, Rīgā, Brīvības ielā 55 k.2, 2.st. zālē. Sanāksmes sākums plkst. 14.00

Priekšlikumi un komentāri par Vides pārskata projektu rakstiski iesniedzami SIA „Firma L4” (adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV–1004; tālrunis: 7500180; fakss: 7500181; mājas lapa: www.l4.lv) četrdesmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs