Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par plānošanas dokumenta “Dobeles rajona teritorijas plānojuma grozījumi” Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Dobeles rajona padome paziņo, ka ar 16.12.2005 uzsākta plānošanas dokumenta “Dobeles rajona teritorijas plānojuma grozījumi” Vides pārskata sabiedriskā apspriešana.

Plānošanas dokumenta “Dobeles rajona teritorijas plānojuma grozījumi” izstrādātājs- Dobeles rajona padome, Brīvības iela 15, Dobele, tālr. 3722237, www.dobelesrp.lv .

Plānošanas dokuments “Dobeles rajona teritorijas plānojuma grozījumi” ir teritorijas plānošanas sistēmas sastāvdaļa , attiecas uz visu Dobeles rajona administratīvo teritoriju un tiek izstrādāts laika posmam no 2006-2018.gadam.

Sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots “Dobeles rajona teritorijas plānojuma grozījumu” Vides pārskata projekts, ar kuru varēs iepazīties Dobeles rajona padomē, Dobelē, Brīvības ielā 15. Vides pārskata projekts tiek publicēts mājas lapā www.dobelesrp.lv.

“Dobeles rajona teritorijas plānojuma grozījumu” Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana tiek noteikta līdz 27.01.2006. Šajā laikā visi priekšlikumi par “Dobeles rajona teritorijas plānojuma grozījumu” Vides pārskata projektu rakstveidā iesniedzami Dobeles rajona padomē, Dobelē, Brīvības ielā 15 pie sekretāres vai pa pastu.

Informācija par projekta “Dobeles rajona teritorijas plānojuma grozījumi” nodošanu sabiedriskajai apspriešanai tiks publicēti atsevišķā paziņojumā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs