Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta teritorijas plānojuma 2007. – 2019. gadam grozījumu un Vides pārskata pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde paziņo, ka 2009.gada 3. decembrī Rēzeknes novada domes sēdē (protokols Nr.16, 53.§) ir pieņemts lēmums par Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta teritorijas plānojuma 2007. – 2019. gadam grozījumu un Vides pārskata pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: Čornajas pagasta pārvalde, SIA „METRUM”. Sabiedriskās apspriešanas posma termiņš: no 2009.gada 29. decembra līdz 2010.gada 10.februārim

Iepazīties ar Čornajas pagasta teritorijas plānojuma 2007. – 2019. gadam grozījumu un Vides pārskata 1.redakciju var Čornajas pagasta pārvaldē: Miera ielā 5, Čornajā, Rēzeknes novads, LV – 4617, tālr./fakss 64637558 un Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā : www.rezeknesnovads.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2010.gada 12. janvārī, plkst. 11.00, Čornajas pagasta pārvaldes telpās.

Priekšlikumus un rakstiskas atsauksmes var iesniegt Čornajas pagasta pārvaldē un Rēzeknes novada pašvaldībā katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Izstrādes vadītājs – Oļegs Kvitkovskis, Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs, tel. 64637598, e-pasts: info@cornaja.lv

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs