Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Čornajas pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Čornajas pagasta padome paziņo, ka 2007. gada 19. septembra sēdē (protokols Nr.10) pieņēma lēmumu apstiprināt Čornajas pagasta teritorijas plānojumu un izdot saistošos noteikumus Nr. 3 „Par Čornajas pagasta grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Čornajas pagasta padome informē, ka ar apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošajiem noteikumiem un Vides pārskatu var iepazīties Čornajas pagasta padomē, adrese: Miera ielā 5, Čornaja, Rēzeknes rajons, LV-4617, katru darba dienu pašvaldības darba laikā.

 

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs