Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Čornajas pagasta teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Čornajas pagasta padome paziņo, ka 2006.gada 12.aprīļa pagasta padomes sēdē ir pieņemts lēmums par Čornajas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: SIA “ĢIS Projekts”, Čornajas pagasta padome.

Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš: no 2006.gada 24.aprīļa līdz 9.jūnijam.

Iepazīties ar Čornajas pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu var Čornajas pagasta padomē, Miera iela 5, Čornaja, Rēzeknes rajons.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2006.gada 9.maijā, plkst. 12.00, Čornajas pagasta padomes telpās.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus var iesniegt Čornajas pagasta padomē no 2006.gada 24.aprīļa līdz 9.jūnijam, katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 vai sūtīt pa pastu, adrese: Čornajas pagasta padome, Miera iela 5, Rēzeknes rajons, LV-4617, tel.4695430, 4695439, 4695338, fakss 4695338, e-pasts: info@cornaja.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Izstrādes vadītāja: Terēzija Kruste, Pagastu attīstības centrs “Rāzna” projektu koordinatore, tel. 4607524, 9162083.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs