Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Brocēnu novada teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Saldus rajona Brocēnu novada dome 2007.gada 17.oktobrī pieņēma lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.14, 21.§) „Par Brocēnu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Vides pārraudzības valsts biroja 2009.gada 9.janvāra lēmumu Nr.3 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu.

Vides pārskata projekts sagatavots Saldus rajona Brocēnu novada teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādei.

Vides pārskatu izstrādāja Brocēnu novada dome un papildināja SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības ielā 32b-502, Rīgā, tālr. 67356451, www.rp.lv

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti – teritorijas plānošana.

Dokumentu izstrādes termiņi – Saldus rajona Brocēnu novada teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi ir izstrādes stadijā un galīgās redakcijas apstiprināšana tiek plānota 2009.gada sākumā.

Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņi – Saldus rajona Brocēnu novada teritorijas plānojumam – līdz 2016.gadam.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana – Saldus rajona Brocēnu novadu.

Aicinām piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs kas notiks 16.02.2009. plkst.16.00 Brocēnu kultūras centrā, 17.02.2009. plkst. 14.00 Remtes pagasta kultūras centrā, 17.02.2009. plkst.16.00 Blīdenes pagasta kultūras centrā.

Ar sagatavoto Vides pārskata papildināto projektu var iepazīties (laika posmā no 10.02.2009. līdz 25.03.2009.):

  • Saldus rajona Brocēnu novada domes telpās Lielciecres ielā 3, Brocēnos. Apmeklētāju pieņemšana notiek katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 17.00.

  • SIA “Reģionālie projekti” birojā Rūpniecības ielā 32b-502, Rīgā, tālr. 67320810, www.rp.lv

Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi Vides pārskata projekta papildināšanai tiks gaidīti no 2009.gada 10.februāra līdz 2009.gada 25.martam SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības ielā 32b-502, Rīgā, tālr. 67320810, e-pasts: laine@rp.lv

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs